Uppdrag

Falu Folkets Hus

Uppdrag

  • Trycksaker
  • Annonser

Falu Folkets Hus

Vi har producerat annonser och trycksaker för att berätta om den verksamhet som bedrivs i Falu Folkets Hus. Bland annat har vi gjort säsongsprogram som distribuerades till hushållen i Falu kommun, samt gjort en folder som ingående presenterar Falu Folkets Hus konferensverksamhet.


Vi finns på Sturegatan 87 i Falun