fbpx

Blogg

Visa artiklar via tagg: Responsiv webbplats

På uppdrag av Socialstyrelsen har Region Örebro län lanserat två webbplatser med kommunikationshjälpmedel riktade mot personer med hörselnedsättning. Arbetet har skett tillsammans med Gobolito som producerat de två webbplatserna utifrån underlag som tillhandahållits av Region Örebro län.

bildtelefonkatalogen.se är en webbplats för den som vill hitta personer, företag och organisationer som använder bild- eller texttelefon. Användaren kan lägga till sitt eget nummer i katalogen men också ringa till andra direkt via webbplatsen.

e-kommunicera.nu har samlat information om elektronisk kommunikation både för personer som arbetar med det och de som använder olika hjälpmedel inom området.

För Gobolito präglades 2017 av arbetet med dessa webbplatser. Det har krävts omfattande tekniska lösningar "under huven" för att göra Bildtelefonkatalogen till en lättanvänd och funktionell webbplats. Delar av programmeringsarbetet har utförts i nära samarbete med extern konsult men den huvudsakliga produktionen har gjorts på vårt kontor.

onsdag, 16 oktober 2019 00:00

LfU har lanserat sin nya webbplats

Ledningsnätverket för regionernas Upphandling (LfU) är en av Gobolitos äldsta kunder. Under 2019 har en ny webbplats arbetats fram. Syftet har varit att skapa en plattform som regionernas upphandlingsverksamheter kan använda för att utveckla, samverka och utbyta erfarenheter inom upphandlingsområdet.

När arbetet med den nya webbplatsen inleddes låg fokus på att skapa en plattform som var tillgänglig och lättadministrerad för redaktörerna. Det var viktigt eftersom ansvariga redaktörer kan komma att förändras över tid. Gobolito skapade ett utbildningsmaterial som dels kan användas vid introduktion av nya redaktörer men även som repetition för nuvarande redaktörer.

Den nya versionen av webbplatsen lfu.se lanserades i oktober 2019 administreras helt av LfU.

 

Webbplatsen lfu.se i olika utformningar beroende på vilken enhet som besöker den

Vi finns på Sturegatan 87 i Falun